หัวใจ

หัวใจ

หัวใจ
1.รูปร่างลักษณะหัวใจ
กว้างประมาณ 9 ซม. ยาว 12.5 ซม. และหนา 5 เซนติเมตร
มีน้ำหนักประมาณ 300 กรัม
ตำแหน่งอยู่ภายในช่องอกระหว่างปอดทั้ง 2 ข้าง
ค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อย
เยื่อหุ้มหัวใจที่เรียกว่า เยื่อหุ้มเพอริคาร์เดียม (pericardium)
2. กล้ามเนื้อหัวใจประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้นคือ
2.1ชั้นนอกสุด (epicardium)
เป็นชั้นที่หุ้มหัวใจ มีเนื้อเยื่อไขมันเป็นจำนวนมากและจะพบเส้นเลือดขนาดใหญ่
ที่ผนังด้านนอกของหัวใจมีเส้นเลือดที่นำเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
เรียกเส้นเลือดโคโรนารี อาร์เทอรี(coronary artery)
2.2ชั้นกลาง (myocardium)
เป็นชั้นที่หนามากที่สุด ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อหัวใจ(cardiac muscle) โดยเฉพาะ
2.3ชั้นใน (endocardium)
3.ห้องหัวใจมี4 ห้องคือ
3.1ห้องบนซ้ายหรือเอเตรียมซ้าย (left atrium or leaf auricle)
ทำหน้าที่รับเลือดแดงซึ่งฟอกจากปอดแล้วทางเส้นเลือดพัลโมนารีเวน (pulmonary vein)
3.2ห้องบนขวาหรือเอเตรียมขวา (right atrium or right auricle)
รับเลือดดำที่ใช้แล้วจากซูพีเรียเวนาคาวาซึ่งนำเลือดจากส่วนบนของร่างกายคือ หัว แขน และอินฟีเรียเวนาคาวาซึ่งนำเลือดมาจากส่วนร่างของร่างกายคือขาและลำตัว
3.3ห้องล่างซ้ายหรือเวนทริเคิลซ้าย (left ventricle)
ทำหน้าที่ส่งเลือดซึ่งรับมาจากเอเตรียมซ้ายเข้าสู่เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (aorta) เพื่อไปเลี้ยงทั่วร่างกาย หัวใจห้องนี้มีผนังหนาที่สุด เนื่องจากต้องใช้แรงในการบีบตัวมากกว่าหัวใจห้องอื่นๆ
3.4ห้องล่างขวาหรือเวนทริเคิลขวา (right ventricle)
ทำหน้าที่ส่งเลือดดำที่ใช้แล้ว ซึ่งรับมาจากเอเตรียมขวาไปฟอกที่ปอด โดยผ่านไปทางเส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี (pulmonary artery) หัวใจห้องนี้มีผนังหนาแต่บางกว่าเวนทริเคิลซ้าย
4.เส้นเลือดที่หัวใจ หมายถึงเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจและเลือดที่ติดต่อกับหัวใจโดยตรงแบ่งออกเป็น
4.1 เอออร์ตา(aorta) เป็นเส้นเลือดแดง(นำเลือดที่มีออกซิเจนสูง) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด นำเลือดแดงออกจากเวนทริเคิลซ้ายไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
4.2 เวนาคาวา(vena cava) เป็นเส้นเลือดดำ(นำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ) ขนาดใหญ่ 2 เส้นคือ
4.2.1 ซูพีเรียเวนาคาวา(superior vena cave) เป็นเส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนหัว คอ อก และแขนกลับเข้าสู่หัวใจทางเอเตรียมขวา
4.2.2 อินฟิเรียเวนาคาวา(inferior vena cave)เป็นเส้นเลือดดำที่นำเลือดจากส่วนของร่างกายที่อยู่ต่ำกว่ากระบังลม
4.3 พัลโมนารีอาร์เทอรี(pulmonary artery) เป็นเส้นเลือดที่นำเลือดดำจากเวนทริเคิลขวาไปฟอกที่ปอด
แยกออกเป็น 2 เส้นคือ พัลโมนารีอาร์เทอรีซ้าย(left pulmonary artery) ไปยังปอดด้านซ้ายและพัลโมนารีอาร์เทอรีขวา(right pulmonary artery) ไปยังปอดด้านขวา
เลือดพัลโมนารีอาร์เทอรีนี้เป็นเส้นเลือดที่นำเลือดดำแต่ชื่ออาร์เทอรีเพราะมีทิศทางไหลออกจากหัวใจ ซึ่งตามปกติอาร์เทอรีจะเป็นเม็ดเลือดแดง
4.4 พัลโมนารีเวน(pulmonary vein) เป็นเส้นเลือดที่นำเลือดแดงจากปอดทั้งสองข้างกลับเข้าสู่เอเทรียมซ้าย
พัลโมนารีเวนมีชื่อเวนเนื่องจากเลือดมีทิศทางไหลกลับเข้าสู่หัวใจ จึงเป็นเส้นเวนที่นำเลือดแดง ซึ่งตามปกติเส้นเวนจะเป็นเส้นเลือดดำ
4.5โคโรนารี (coronary) เป็นเส้นเลือดของหัวใจ
โคโรนารีอาร์เทอรี(coronary artery) 2 เส้นซ้ายและขวา นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆโดยแตกแขนงไปเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเนื้อเยื่อหัวใจ

5.ลิ้นหัวใจ (valve) เป็นโครงสร้างป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับลิ้นหัวใจมีตำแหน่งลักษณะและชื่อเรียกดังนี้
ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างเอเตรียมและเวนตริเคิลเรียกว่า ลิ้นเอตริโอเวนทริคิวลาร์(atrioventricular valve) ได้แก่
5.1ลิ้นไตรคัสปิด (tricuspid vavle) อยู่ระหว่างหัวใจห้องเอเตรียมและเวนตริเคิลขวา มีลักษณะเป็นแผ่น 3 แผ่น ป้องกันไม่ให้เลือดในเวนตริเคิลขวาไหลย้อนกลับเข้าสู่เอเตรียมขวา
5.2 ลิ้นไบคัสปิด (bicuspid valve) หรือลิ้นไมตรัส(mitral valve) อยู่ระหว่างหัวใจห้องเอเตรียมซ้ายและเวนตริเคิลซ้าย มีลักษณะคล้ายกับลิ้นไตรคัสปิด แต่มี 2 แผ่นเท่านั้น ทำหน้าที่กั้นไม่ให้เลือดในเวนทริเคิลซ้ายไหลย้อนกลับไปยังเอเตรียมซ้าย
ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างเวนตริเคิลกับเส้นเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจเรียกว่า ลิ้นเซมิลูนาร์(semilunar valve)
5.3 ลิ้นพัลโมนารี เซมิลูนาร์ (pulmonary semiluna valve) หรือลิ้นเซมิลูนาร์(semilunar valve) ที่อยู่โคนของเส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี เป็นลิ้นที่กั้นระหว่างขวากับเส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี
5.4 ลิ้นเอออร์ติกเซมิลูลาร์(aortic semilunar valve) หรือลิ้นเซมิลูนาร์(semilunar valve) อยู่ที่โคนของเส้นเลือดเอออร์ตา เป็นลิ้นที่กั้นระหว่างเวนตริเคิลซ้ายกับเอออร์ตา

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88

Advertisements

~ โดย krugrace บน ตุลาคม 23, 2009.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: