การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
อาหารและการย่อยอาหาร
อาหารที่คนเรารับประทานมีทั้งข้าว เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เซลล์ต่างๆของร่างกายต้องการสารและพลังงานจากอาหารเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการต่างๆของเซลล์เพื่อให้ดำงรงชีวิตอยู่ได้ แต่สารอาหารเหล่านี้จะเข้าสู่เซลล์ได้ต้องมีโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งร่างกายจะต้องมีกระบวนการทำให้เป็นสารโมเลกุลเล็ก เรียกว่า“กระบวนการย่อยอาหาร”

การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
1. การย่อยอาหารของแบคทีเรียและรา
การย่อยเป็นการย่อยภายนอกเซลล์ (Extracellular digestion) เนื่องจากแบคทีเรียและรา ไม่สามารถนำสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ ต้องส่งน้ำย่อยหรือเอนไซม์ออกย่อยสารโมเลกุลใหญ่ การย่อยสลายโดยแบคทีเรียและรา จะขึ้นอยู่กับเอนไซม์ของจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆ ว่าสามารถย่อยสารใดได้บ้าง ทำให้เกิดความเฉพาะเจาะจง เช่น ยีสต์ มีเอนไซม์ในการย่อยสลายน้ำตาล และไม่มีเอนไซม์ย่อยแป้ง
2. การย่อยอาหารของโพรโทซัว
โพรโทซัวจัดเป็นโพรทิสต์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เพราะสร้างอาหารเองไม่ได้ ไม่มีผนังเซลล์ แต่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไม่มีระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหาร แต่อาศัยส่วนต่างๆของเซลล์ในการน้ำอาหารเข้าสู่เซลล์ และย่อยภายใน เรียกว่า การย่อยภายในเซลล์ (Intracellular digestion) เช่น อะมีบา และพารามีเซียม
• การย่อยอาหารของอะมีบา อะมีบาเคลื่อนที่ด้วยขาเทียม นำอาหารเข้าสู่เซลล์โดยการยื่นส่วนของขาเทียมออกไปโอบล้อมอาหารและทำให้อาหารตกเข้าไปอยู่ภาย ด้วยวิธีฟาโกไซโตซิส อาหารนี้จะเรียกว่า ฟูดแวคิวโอล (food vaceuole) และย่อยด้วยเอนไซม์ในไลโซโซม ซึ่งน้ำย่อยของอะมีบาส่วนใหญ่ เป็นกรดเกลือ (HCl)

รูปแสดงการกินอาหารของอะมีบา(ที่มา:http://kroo.ipst.ac.th/biology/main.php?url=article_view&article_id=55)

รูปแสดงการกินอาหารของอะมีบา(ที่มา:http://kroo.ipst.ac.th/biology/main.php?url=article_view&article_id=55)

รูปแสดงการกินอาหารของอะมีบา(ที่มา:http://kroo.ipst.ac.th/biology/main.php?url=article_view&article_id=55)

รูปแสดงการกินอาหารของอะมีบา(ที่มา:http://kroo.ipst.ac.th/biology/main.php?url=article_view&article_id=55)

• การย่อยอาหารของพารามีเซียม พารามีเซียมเคลื่อนที่ด้วยขนเซลล์ (cilia) ขนเซลล์ที่บริเวณร่องปาก (undulating membrane) จะทำหน้าที่ในการโบกพัดให้อาหารตกลงสู่ร่องปาก (oral groove) ซึ่งเว้าเข้าไปภายในเซลล์เรียกว่า พิโนไซโทซิส (Pinocytosis) จนถึงส่วนของคอหอยและถูกสร้างเป็นฟูดแวคิวโอว ซึ่งถูกย่อยโดยเอนไซม์จากไลโซโซม (Lysosome) ซึ่งฟูดแวคิวโอลนี้จะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เซลล์โดยการไหลเวียนของไซโทพลาซึมในขณะที่ฟูดแวคิวโอลเคลื่อนที่ไปก็จะมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นด้วย ทำให้ ฟูดแวคิวโอลมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และสารอาหารที่ได้จากการย่อยก็จะกระจายและแพร่ไปได้ทั่วทุกส่วนของเซลล์ ส่วนที่เหลือจากการย่อยก็จะถูกขับออกจากเซลล์ในรูปของกากอาหารต่อไป

clip_image002

Advertisements

~ โดย krugrace บน กันยายน 25, 2009.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: